Η φυσικοθεραπεία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχημένη αποκατάσταση του ασθενούς μετά από μία χειρουργική επέμβαση.Το πρόγραμμα μετεγχειρητικής αποκατάστασης αποτελείται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ακολουθεί μόνο ο ειδικευμένος φυσικοθεραπευτής.

Κύριος στόχος της μετεγχειρητικής αποκατάστασης είναι ο ασθενής να ανακουφιστεί από τον πόνο, να αποκτήσει τη μέγιστη κινητική ικανότητα αυξάνοντας τη μυική ισχύ και την ιδιοδεκτικότητα καθώς και τη βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Έτσι επιτυγχάνεται η αυτοπεποίθηση του ασθενή και η ασφαλής επανένταξη του στις καθημερινές δραστηριότητες του.