Σκολίωση και μέθοδος Schroth

Η σκολίωση είναι μια πολύπλοκη τρισδιάστατη πάθηση, που εκτός από την πλάγια κλίση, που εύκολα διακρίνεται σε μια ακτινογραφία, έχει και ταυτόχρονη στροφή των σπονδύλων, ενώ επηρεάζει και το οβελιαίο και το μετωπιαίο επίπεδο. Αυτός είναι και ο λόγος που στην αντιμετώπισή της απαιτούνται ειδικές ασκήσεις που να λαμβάνουν υπόψη τον τύπο της σκολίωσης αλλά και την τρισδιάστατη φύση της πάθησης. Για το σκοπό αυτό η μέθοδος Schroth εφαρμόζει ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises - PSSE) με στόχο την παρεμπόδιση της επιδείνωσης της σκολίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Έχουμε 6 τύπους ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ
• Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση
• Συγγενής σκολίωση
• Νηπιακή σκολίωση
• Σκολίωση ενηλίκων
• Νευρομυική σκολίωση
• Παιδική σκολίωση

Η Schroth method είναι μέθοδος αντιμετώπισης της σκολίωσης επισήμως αναγνωρισμένη από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες, Scoliosis Research Society (SRS) και Society On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), που χρησιμοποιεί ειδικές εξατομικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον κάθε τύπο σκολίωσης. Τo Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS) χρησιμοποιεί μια πιο λεπτομερή και αναλυτική ταξινόμηση, η οποία δημιουργήθηκε από τον Dr. ManuelRigo.

Οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για τη Σκολίωση βασίζονται στην τρισδιάστατη αυτο-διόρθωση (Auto-correction) της σκολιωτικής στάσης, στην επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης (Self-elongation), στην εφαρμογή της στροφικής αναπνοής (Rotational Angular Breathing) και στην εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες (Activities of daily living training).


Οι στόχοι της εφαρμογής των ειδικών φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων για την σκολίωση ως αποκλειστική θεραπεία της είναι:
• Παρεμπόδιση εξέλιξης της σκολίωσης και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και σημαντική βελτίωση της γωνίας Cobb
• Τρισδιάστατη αντιμετώπιση της παραμόρφωσης
• Βελτίωση της εμφάνισης και του αισθητικού αποτελέσματος
• Ελάττωση ή εξαφάνιση πιθανού πόνου
• Αποφυγή χειρουργικής επέμβασης ακόμα και σε περιπτώσεις υψηλού αριθμού μοιρών
• Διόρθωση της στροφής της σπονδυλικής στήλης
• Διόρθωση της υποκύφωσης (flatback) που συνήθως συνυπάρχει με την σκολίωση
• Βελτίωση της ζωτικής χωρητικότητας (VC) και της συνολικότερης αναπνευστικής λειτουργίας
• Βελτίωση της έκπτυξης του θώρακα κατά την αναπνοή
• Βελτίωση της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης, του νευρομυϊκού ελέγχου και μυϊκή ενδυνάμωση σε θέση διόρθωσης
• Μείωση των μηχανικών δυνάμεων που προωθούν την εξέλιξη της σκολίωσης
• Εκμάθηση της διατήρησης των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες

Οι ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για τη σκολίωση δεν έχουν καμία σχέση με τις κλασικές ασκήσεις γυμναστικής, ενδυνάμωσης ή διάτασης, οι οποίες δεν ωφελούν καθόλου στη θεραπεία της σκολίωσης. Οι ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για τη σκολίωση διδάσκονται μόνο από πιστοποιημένο φυσικοθεραπευτή.


Κύφωση και μέθοδος Schroth

Κύφωση χαρακτηρίζεται η κύρτωση προς τα εμπρός της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης πέραν του φυσιολογικού. Όταν πρόκειται για λειτουργική κύφωση, δηλαδή για κύφωση λόγω κακής στάσης ή μυϊκής αδυναμίας, οι ειδικές ασκήσεις συνιστούν την αποκλειστική θεραπεία. Όταν πρόκειται για κύφωση τύπου Scheuermann, δηλαδή όταν συνυπάρχει δυσκαμψία της σπονδυλικής στήλης και σφηνοειδής παραμόρφωση των σπονδύλων, ειδικά σε παιδιά με υπόλοιπο οστικής ανάπτυξης, οι ειδικές ασκήσεις για την κύφωση συμπληρώνουν τον θεραπευτικό ρόλο του κηδεμόνα. Αν η οστική ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί, τότε η θεραπεία αποτελείται μόνο από ειδικές ασκήσεις για την κύφωση.

Η μέθοδος Schroth είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη για την αντιμετώπιση της κύφωσης. Σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες, στη θεραπεία της κύφωσης είτε χρησιμοποιείται κηδεμόνας είτε όχι, πάντα θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα πρόγραμμα ειδικών ασκήσεων.

Βασικοί στόχοι των ασκήσεων της μεθόδου Schroth
• βελτίωση της δυσκαμψίας της σπονδυλικής στήλης
• ελάττωση ή εξαφάνιση του πόνου
• μυϊκή ενδυνάμωση σε θέση διόρθωσης
• διάταση των βραχυμένων δομών του σώματος
• βελτίωση της κινητικότητας των πλευρών και της έκπτυξης του θώρακα μέσα από τον ειδικό τρόπο αναπνοής
• βελτίωση της ελαστικότητας του μυϊκού συστήματος, κυρίως των θωρακικών και των ισχιοκνημιαίων μυών
• βελτίωση της κινητικότητας της ωμικής ζώνης
• εκπαίδευση διατήρησης της διορθωμένης στάσης κατά τις καθημερινές δραστηριότητες